Monday, 13 June 2011

'AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR

" Kamu adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh dengan kebaikan, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah "   ( Surah Ali-'Imran ayat 110 )
" Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya, jika tidak berdaya hendaklah diubah dengan lisannya, jika tidak berupaya juga hendaklah diubah dengan hatinya dan mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman "                       ( Hadis riwayat Muslim ) 
" Demi Allah yang nyawaku di tangan-Nya, hendaklah kamu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar atau Allah akan menurunkan kepada kamu siksaan dari sisi-Nya, sehingga kamu berdoa kepada-Nya, maka Allah TIDAK mengkabulkan doa-doa kalian "                          ( Hadis riwayat Ahmad & Tirmidzi )
No comments:

Post a Comment